Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej:

158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 4740 zł; Wadium 10% ceny wywoławczej w zł 474

 

- Aukcja odbędzie się dnia 23.05.2019 roku o godzinie 1100 w :

Siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

Na podstawie Rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r poz. 729) Białowieski Park Narodowy informuje, że postępowanie na sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej: (158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 9480 zł) zostało unieważnione.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 
1 do 10 z 13