Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 142, z późn. zm.)

oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 6 w budynku nr 2 „Domu Łaźnia”, o powierzchni użytkowej: 35,00 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni: 7,50 m² na okres 3 lat.

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 142, z późn. zm.)

oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 5 w budynku nr 2 „Domu Łaźnia”, o powierzchni użytkowej: 35,00 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni: 47,00 m² na okres 3 lat.

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 142, z późn. zm.)

oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 2 w budynku nr 2 „Domu Łaźnia”, o powierzchni użytkowej: 16,32 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.

 
1 do 10 z 13