Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Paragraf 2 Statutu Białowieskiego Parku Narodowego:

„Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Dane kontaktowe pracowników Białowieskiego PN znajdują się na stronie internetowej BPN, w dziale Kontakty.

7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku