Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 142, z późn. zm.)

oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

 

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Osadzie Zwierzyniec stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 1 w budynku nr 1 , o powierzchni użytkowej: 105,00 m² wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni: 35,00 m² na okres 1roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Paragraf 2 Statutu Białowieskiego Parku Narodowego:

„Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 
1 do 10 z 12