Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży , na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Białowieży z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej.

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości i prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej ogłoszonym w dniu 22.10.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BPN, stronie BIP BPN a także stronach ogłoszeniowych zewnętrznych wybrano ofertę :

SALIX sp z.o.o , 17-200 Hajnówka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14

 

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że na dzień 4.10.2019 r. był wyznaczony termin dotyczący przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażowego oraz udziału w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/1 (wewnętrzna droga dojazdowa) położonych na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim.

 
1 do 10 z 14