Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Wyników na stronę: 10 20 30

Tytuł zamówienia: „Dostawa sprzętu lekarsko-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Białowieskiego Parku Narodowego.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00354422/01

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2024 r.

Termin składania ofert: 14.06.2024 r. godz. 11.00 – adres strony postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/156323/notice/public/details

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ogłaszający: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Numer zgłoszenia: ZP.26.2.2024

Tytuł zamówienia: „Dostawa odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej BHP dla pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr  2024/BZP 00348874/01

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2024 r.

Termin składania ofert: 11.06.2024 r. godz. 11.00 – adres strony postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/158283/notice/public/details

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ogłaszający: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Numer zgłoszenia: ZP.26.3.2024

Tytuł zamówienia: „Usuwanie obcych gatunków roślin – niecierpek drobnokwiatowy oraz odnowień dębu czerwonego na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat Białowieskiego Parku Narodowego.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr  2024/BZP 00340227/01

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2024 r.

Termin składania ofert: 10.06.2024 r. godz. 11.00 – adres strony postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/155484/notice/public/details

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ogłaszający: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Numer zgłoszenia: ZP.26.1.2024

Białowieża, 27.05.2024 r.

Nr sprawy DzUP.26.3.2024

Ogłoszenie

 1. Białowieski Park Narodowy informuje, że w postępowaniu ogłoszonym 15.05.2024 r. na stronie internetowej BPN dotyczącym Dostawa map, wydawnictw oraz kartek pocztowych do sprzedaży w punktach sprzedaży Białowieskiego Parku Narodowego w terminie składania oferty, tj. do dnia 22.05.2024 roku do godz. 12:30 do udziału w postępowaniu przystąpiło 7 następujących wykonawców:
  1) Atikart Tomasz Popławski, ul. Kraszewskiego 22A/67, 15-024 Białystok
  2) TD Mapy Tomasz Darmochwał, ul. Małołęcka 15R 05-126 Nieporęt
  3) Wydawnictwo COMPASS Roman Trzmielewski sp.j., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków
  4) Wydawnictwo Paśny Buriat Piotr Brysacz ul. Wojska Polskiego 23 ABC/82 16-400 Suwałki
  5) Multico Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 53 00-697 Warszawa
  6) Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan ul. Socjalna 5/2 93-324 Łódź
  7) Grupa Wydawnicza Media Rodzina Sp. z o. o.  ul. Poznańska 102  60-185 Skórewo

 Nr sprawy: OOR.26.9.2024

Białowieża, dnia 21.05.2024 r.


 

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego na Wykoszenie jednokrotne łąk wraz ze zbiorem i wywiezieniem biomasy na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego na łącznej powierzchni 58,19 ha, zostało rozstrzygnięte.

Białowieża, dnia 15.05.2024 r.

Nr sprawy: DzUP.26.3.2024

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto

 1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa map, wydawnictw oraz kartek pocztowych do sprzedaży w punktach sprzedaży Białowieskiego Parku Narodowego
 3. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia z podziałem na następujące części:

Nr części zamówienia

Tytuł mapy lub wydawnictwa

 

Wydawca

Rok wydania (podany w tabeli lub późniejszy)

UWAGI

Szacowana ilość egzemplarzy do zamówienia

1

PUSZCZA BIAŁOWIESKA I OKOLICE
Mapa turystyczna,
skala: 1:50 000

Compass, Kraków

2023

Wersja polska

150

2

Puszcza Białowieska i okolice LAMINOWANA
Mapa turystyczna,
skala: 1:50 000

Compass, Kraków

2023

Wersja polska

150

3

PUSZCZA BIAŁOWIESKA I OKOLICE
Mapa turystyczna,
skala: 1:50 000

Compass, Kraków

2023

Wersja angielska

100

4

Puszcza Białowieska
Mapa turystyczna,
wersja polsko-angielska
Skala: 1:50 000

Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne, Białystok- Warszawa

2020

Wersja polsko-angielska

150

5

Puszcza Białowieska
LAMINOWANA
Mapa turystyczna, skala: 1:50 000

Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne, Białystok- Warszawa

2020

Wersja polsko-angielska

200

6

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
(część polska i przygraniczna część białoruska)
Mapa turystyczna,
skala: 1:50 000

ATIKART

2019

Wersja polska

200

7

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
(część polska i przygraniczna część białoruska)
Mapa turystyczna, LAMINOWANA
skala: 1:50 000

ATIKART

2019

Wersja polska

100

8

PUSZCZA BIAŁOWIESKA mapa turystyczna
LAMINOWANA
skala: 1:50 000

Express Map

2020

Wersja polska

100

9

Polska Parki Narodowe - mapa dla dzieci zestaw z kolorowanką
Skala: 1:1 000 000

Studio Plan

2020

Wersja polska

100

Nr części zamówienia

Tytuł mapy lub wydawnictwa

Autor

Wydawca

Rok wydania (podany w tabeli lub późniejszy)

UWAGI

Szacowana ilość egzemplarzy do zamówienia

10

Żubr Pompik. Wyprawy – Wszędzie dobrze, ale w Puszczy najlepiej

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2017-2022

 

150

11

Żubr Pompik Wyprawy – Kryjówka rysia

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2017-2022

 

150

12

Żubr Pompik Wyprawy  – Wytrwały konik

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2017-2022

 

150

13

Żubr Pompik Wyprawy – Poroże jelenia

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2017-2022

 

150

14

Żubr Pompik Wyprawy – Dziarskie puszczyki

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2017-2022

 

150

15

Czego szukasz Pompiku?

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2021

 

80

16

Polinka zaginęła

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2021

 

80

17

Żubr Pompik – Odkrycia Pory roku

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2022

 

140

18

Żubr Pompik – Odkrycia Skąd wieje wiatr

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2022

 

140

19

Żubr Pompik – Odkrycia Bardzo mała kupa

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2022

 

140

20

Żubr Pompik – Odkrycia Fantastyczne grzyby

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2022

 

140

21

Żubr Pompik – Cudowne pszczoły

Tomasz Samojlik

Media Rodzina

2022

 

140

22

O rety! Przyroda

Tomasz Samojlik

Multico

2023

 

40

23

Mój pierwszy przewodnik. Jakie to drzewo?

Tomasz Hryniewicki

Multico

2014

 

80

24

Mój pierwszy przewodnik. Jaki to ptak?

Holger Haag

Multico

2022

 

80

25

Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb?

Małgorzata Grabarczyk

Multico

2007

 

80

26

Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to owad?

Małgorzata Grabarczyk

Multico

2016

 

50

27

Mój pierwszy przewodnik.
Jaki to motyl?

Henryk Garbarczyk, Małgorzata Grabarczyk

Multico

2023

 

50

28

Mój pierwszy przewodnik. Jakie to zwierzę?

Małgorzata Grabarczyk

Multico

2016

 

80

29

Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak

Anna Kamińska

Wydawnictwo Literackie

2022

 

50

30

Trzy żywioły

Simona Kossak

Marginesy

2022

 

50

31

Saga Puszczy Białowieskiej

Simona Kossak

Marginesy

2016

 

50

32

O ziołach i zwierzętach

Simona Kossak

Marginesy

2021

 

40

33

Moje życie z Simoną Kossak

Lech Wilczek

Marginesy

2023

 

70

34

Młody obserwator przyrody. Polskie Parki Narodowe

Iwona Wróbel

Multico

2021

 

120

35

Młody obserwator przyrody. Płazy i gady

Iwona Wróbel

Multico

2022

 

100

36

Młody obserwator przyrody. Rośliny chronione

Hanna Będkowska

Multico

2022

 

120

37

Młody obserwator przyrody. Runo leśne

Tomasz Hryniewicki

Multico

2022

 

120

38

Młody obserwator przyrody. Dary naszych lasów

Wojciech Gil

Multico

2023

 

120

39

Młody obserwator przyrody. O zachowaniu się w lesie

Katarzyna Lewańska-Tukaj

Multico

2022

 

100

40

Młody obserwator przyrody. Ślady i tropy zwierząt

A.Lewandowska, G.Okołów

 

Multico

2019

 

120

41

Młody obserwator przyrody. Ssaki lasów i łąk.

Małgorzata Wilamowska

Multico

2022

 

120

42

Leśna kolorowanka. Ptaki

Andżelika Bielańska,
Eliza Goszczyńska

Multico

2023

 

100

43

Młody obserwator przyrody. Encyklopedia

Joanna Liszewska, Marta Maruszczak, Grażyna Maternicka

Multico

2023

 

30

44

Leśna kolorowanka. Co żyje w lesie

Wojciech Gil

Multico

2023

 

100

45

Leśna kolorowanka. Drzewa

Andżelika Bielańska
Eliza Goszczyńska

Multico

2023

 

100

46

Leśna kolorowanka. Owady

Katarzyna Kopiec-Sekieta,
Eliza Kalinowska

Multico

2023

 

100

47

Kolorowanka. Las

Katarzyna Kopiec-Sekieta

Multico

2023

 

200

48

Kolorowanka. Zwierzęta chronione

Katarzyna Kopiec-Sekieta

Multico

2023

 

200

49

Kolorowanka. Rośliny chronione

Katarzyna Kopiec-Sekieta

Multico

2023

 

200

50

Ptaki. Spotkania z przyrodą

Andrzej G. Kruszewicz

Multico

2021

 

30

51

Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach

Andrzej G. Kruszewicz

Multico

2022

 

30

52

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach

Andrzej G. Kruszewicz

Multico

2023

 

30

53

Polskie parki narodowe. Podróże Benka

Alicja Gadomska

Multico

2019

 

40

54

LasoTerapia

Katarzyna Simonienko

Dragon

2021

 

40

55

LasoTerapia z dziećmi

Dorota Zaniewska,
Agata Preuss

Dragon

2022

 

30

56

LasoTerapia dla dzieci

Dorota Zaniewska,

Agata Preuss

Dragon

2022

 

30

57

Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzętami

Adam Wajrak, Nuria Selva Fernandez

Agora

2020

 

40

58

Zwierzaki Wajraka

Adam Wajrak, Nuria Selva Fernandez

Agora

2022

 

40

59

Puszcza to mój dom - nieumarły las

Tomasz Samojlik, Adam Wajrak

Agora

2017

 

40

60

Puszcza to mój dom - umarły las

Tomasz Samojlik, Adam Wajrak

Agora

2023

 

40

61

Zew padliny

Tomasz Samojlik, Adam Wajrak

Agora

2023

 

40

62

Detektyw wróbel: Złamane pióro

Adam Wajrak

Agora

2023

 

40

63

Detektyw wróbel: Struty dziób

Adam Wajrak

Agora

2023

 

40

64

Jaki to ptak? Atlas dla dzieci

Dominik Marchowski

SBM

2021

 

40

65

Atlas polskich parków narodowych

Barbara Zygmańska

SBM

2017

 

40

66

Ptaki Puszczy Białowieskiej. Opowieści o mieszkańcach niezwykłego lasu

Adam Wajrak, Adam Zbyryt

Paśny Buriat

2020

 

40

67

Cuda Polski. Zwierzęta

Praca zbiorowa

Dragon

2024

 

40

68

Cuda Polski. Parki Narodowe

Praca zbiorowa

Dragon

2024

 

40

69

W lesie. Zeszyt zabawy

Justyna Tkocz

Dragon

2021

 

40

70

Las i jego zwierzęta

Praca zbiorowa

Dragon

2020

 

40

71

Ach to Podlasie Podróże do niebanalnych i niesamowitych ludzi, miejsc i budowli regionu T. 3

Lech Pilecki

Pilecki i Wspólnicy Spółka Komandytowa

2024

 

30

Nr części zamówienia

Nazwa asortymentu

Opis

Szacowana ilość egzemplarzy do zamówienia

72

Kartki pocztowe

Kartki pocztowe o wymiarach od 105 mm x 120 mm do 145 mm x 160 mm, przedstawiające atrakcje Białowieskiego Parku Narodowego i zwierzęta puszczańskie. Druk: karton 230-250 g/m2, zadrukowany z jednej strony pełną (4+4) kolorową ilustracją i ofoliowany, na rewersie zawierający niezbędne elementy pocztowe i opis zdjęcia (nazwa gatunku zwierzęcia lub zabytku). Wśród zdjęć zabytków powinny znaleźć się, na różnych wzorach kart pocztowych, co najmniej: Park Pałacowy, Obelisk Augusta III Sasa, Dworek Gubernatora Grodzieńskiego, Dęby na wzgórzu Pałacowym, Rezerwat Pokazowy Żubrów. Wśród zdjęć przyrodniczych, w tym zwierząt powinny znaleźć się, na różnych wzorach kart pocztowych, co najmniej: las naturalny z martwym drzewem, stado żubrów, dorosły byk żubra, krowa żubra, krowa żubra z cielęciem, jeleń, łoś, sarna, dzik, wilk, ryś, borsuk, żbik, zając, jeż, wiewiórka, lis, puszczyk, dzięcioł trójpalczasty, sóweczka, bocian biały, bocian czarny, zimorodek (zdjęcia bardzo dobrej jakości, duże zbliżenie, atrakcyjne ujęcie w kadrze, w tym ujęcia w zimowej porze roku). Łącznie co najmniej 35 wzorów kart.

Jest wymóg, by na wybranych wzorach kart pocztowych, uzgodnionych z Zamawiającym, zamieszczony był napis: Pozdrowienia z Białowieskiego Parku Narodowego lub Białowieski Park Narodowy lub Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, plus logo Białowieskiego Parku Narodowego, z zastrzeżeniem, że te wzory kart pocztowych będą, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, sprzedawane wyłącznie w punktach sprzedaży Białowieskiego Parku Narodowego.

 

8000

 

Białowieża, dnia 15.05.2024 r.

Nr sprawy: OOR.26.9.2024

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

 

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r, poz. 1336, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe
nr 5 w budynku nr 5 „Domu Marszałkowskiego”, o powierzchni użytkowej: 61,00 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.

Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 29 kwietnia 2024r. o godz. 10ºº
pok. nr 11
w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

 
1 do 10 z 28