Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012r. poz.868)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę budynku zabytkowej Bramy Wjazdowej, o łącznej powierzchni użytkowej 62,6m², zlokalizowanym na terenie Parku Pałacowego nr 6 w Białowieży, z przeznaczeniem na cele handlowo- ekspozycyjne, na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10. 2018r.

Paragraf 2 Statutu Białowieskiego Parku Narodowego:

„Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Dane kontaktowe pracowników Białowieskiego PN znajdują się na stronie internetowej BPN, w dziale Kontakty.

 
1 do 10 z 11