Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

Wyników na stronę: 10 20 30

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza II przetarg w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp Nr inwent. Nazwa Ilość
(szt.)
Cena jednostkowa Cena wywoławcza
1. 3-802 Weterynaryjny analizator biochemiczny STAMAR RAYTO RT-1904 1 1 800,00 zł 1 800,00 zł

 


Białowieski Park Narodowy informuje, że na dzień 24.05.2021 r. był wyznaczony termin dotyczący przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Białowieży z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż do dnia 24.05.2021 r. do godziny 13:00 nie zostały złożone żadne oferty.


Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej BPN.

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r, poz. 55, ze zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)
 
Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
 
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 5 w budynku nr 5 „Domu Marszałkowskiego”, o powierzchni użytkowej: 61,00 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.

Białowieski Park Narodowy informuje, że na dzień 19.03.2021 r. był wyznaczony termin dotyczący przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Białowieży z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż do dnia 19.03.2021 r. do godziny 13:00 nie zostały złożone żadne oferty.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej BPN.

Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17–230 Białowieża

Białowieski Park Narodowy w Białowieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

 
1 do 10 z 19