Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?

Dostęp do informacji publicznych

Informacja podmiotowa nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Białowieskiego Parku Narodowego, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informacje z zakresu działania Białowieskiego Parku Narodowego, proszonę są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
– w formacie DOC,
– w formacie ODT,
– w formacie PDF.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres siedziby Białowieskiego Parku Narodowego:

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża

Szukaj w tym dziale: