Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

 

 

 

 

p. o. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego:

Aleksander Bołbot

 

Zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody:

Aleksander Bołbot

 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych:

Katarzyna Kopiejczyk

Szukaj w tym dziale:

7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku