Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Szukaj w tym dziale:

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza II przetarg w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp Nr inwent. Nazwa Ilość
(szt.)
Cena jednostkowa Cena wywoławcza
1. 3-802 Weterynaryjny analizator biochemiczny STAMAR RAYTO RT-1904 1 1 800,00 zł 1 800,00 zł

 

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r, poz. 55, ze zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)
 
Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
 
o g ł a s z a
 
przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe nr 5 w budynku nr 5 „Domu Marszałkowskiego”, o powierzchni użytkowej: 61,00 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.