Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Szukaj w tym dziale:

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r, poz. 1336, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r. poz.868)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w najem lokalu położonego w Białowieży przy ul. Park Pałacowy stanowiącego mieszkanie zakładowe
nr 5 w budynku nr 5 „Domu Marszałkowskiego”, o powierzchni użytkowej: 61,00 m² bez przynależnych pomieszczeń gospodarczych na okres 3 lat.

Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 29 kwietnia 2024r. o godz. 10ºº
pok. nr 11
w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.