Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej:

158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 4740 zł; Wadium 10% ceny wywoławczej w zł 474

 

- Aukcja odbędzie się dnia 23.05.2019 roku o godzinie 1100 w :

Siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).