Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego z siedzibą w Białowieży , na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 868), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Białowieży z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej.