Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy
Dostawa sprzętu lekarsko-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Białowieskiego Parku Narodowego

Tytuł zamówienia: „Dostawa sprzętu lekarsko-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Białowieskiego Parku Narodowego.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00354422/01

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2024 r.

Termin składania ofert: 14.06.2024 r. godz. 11.00 – adres strony postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/156323/notice/public/details

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ogłaszający: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Numer zgłoszenia: ZP.26.2.2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej Platformą, dostępne pod adresem strony internetowej:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl/pn/bialowieskipn/demand/156323/notice/public/details

Dostęp do dokumentacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, a złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w SIWZ. Nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”.

2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń „o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie” lub za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: 22 25-72-224 pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 23
Wprowadzony przez: Adam Malesa
Data opublikowania: 2024-06-06 12:04:27
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2024-06-06 12:17:27 Adam Malesa
Umieszczenie ogłoszenia w drzewie zamówień publicznych powyżej 130 000
2024-06-06 12:15:18 Adam Malesa
2024-06-06 12:13:37 Adam Malesa Publikacja artykułu