Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE AUKCJI USTNEJ

Na podstawie Rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r poz. 729) Białowieski Park Narodowy informuje, że postępowanie na sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej: (158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 9480 zł) zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (w terminie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu nie zostało wpłacone żadne wadium).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 18
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2019-05-09 12:40:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-09 12:44:13 Wiesław Klimiuk
Publikacja artykułu