Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Sprzedaż sianokiszonki - rozstrzygnięcie

Białowieski Park Narodowy zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr OHŻ/044/33/2019 na sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej z dnia 08.05.2019 r., prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r poz. 729), wybrano ofertę firmy:

 

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBRACH, 16-040 Gródek

cena oferty brutto: 4790,00

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 184
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2019-05-27 06:57:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu