Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Struktura organizacyjna Białowieskiego PN

Paragraf 2 Statutu Białowieskiego Parku Narodowego:

„Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
2. Dział Naukowo-Edukacyjny, w którego skład wchodzą:
   a. Pracownia Naukowa,
   b. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej;
3. Dział Finansowy;
4. Dział Udostępniania Parku, w którego skład wchodzi Muzeum Przyrodniczo-Leśne;
5. Zespół do spraw Ochrony Przyrody;
6. Redakcja Księgi Rodowodowej Żubrów;
7. Posterunek Straży Parku;
8. Samodzielne Stanowisko do spraw Kadr i Płac;
9. Samodzielne Stanowisko do spraw Przeciwpożarowych i BHP;
10. Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

11. Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych;
12. Obręb Ochronny Rezerwat, podzielony na obwody ochronne:
   a. Gruszki,
   b. Zamosze,
   c. Masiewo,
   d. Cupryki,
   e. Sierganowo,
   f. Dziedzinka;
13. Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów, podzielony na:
   a. hodowlę zamkniętą (rezerwatową),
   b. hodowlę wolną.”

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4561
Wprowadzony przez: Wiesław Klimiuk
Data opublikowania: 2013-03-11 15:15:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-02-12 14:17:36 Wiesław Klimiuk
2013-03-12 11:59:31 Wiesław Klimiuk
2013-03-11 15:27:29 Wiesław Klimiuk
2013-03-11 15:27:16 Wiesław Klimiuk
2013-03-11 15:22:38 Wiesław Klimiuk
2013-03-11 15:21:43 Wiesław Klimiuk
2013-03-11 15:20:27 Wiesław Klimiuk Publikacja artykułu