Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Na podstawie Rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r poz. 729) Białowieski Park Narodowy informuje, że postępowanie na sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej: (158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 9480 zł) zostało unieważnione.