Biuletyn Informacji Publicznej
Białowieski Park Narodowy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości i prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej ogłoszonym w dniu 22.10.2019r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BPN, stronie BIP BPN a także stronach ogłoszeniowych zewnętrznych wybrano ofertę :

SALIX sp z.o.o , 17-200 Hajnówka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14

 

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że na dzień 4.10.2019 r. był wyznaczony termin dotyczący przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażowego oraz udziału w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/1 (wewnętrzna droga dojazdowa) położonych na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim.